Naše kvalifikace

PONNY školka má vlastní předškolní vzdělávací program, který vychází z RVP MŠMT a je rozšířen o NTC metodu, předškolní přípravu každý den, logopedii a anglický jazyk.

Garantem PONNY vzdělávacího programu je Mgr. Martina Drtílková MBA. Své znalosti a zkušenosti čerpá ze studia na Masarykově univerzitě v Brně, z praxe pedagoga na základní škole a několikáté výuky anglického jazyka.
Martina Drtílková připravila speciální metodické kurzy akreditované MŠMT pro výuku pedagogů v oblasti anglického jazyka. Posledních několik let se zabývá správným rozvojem dětí v předškolním věku zaměřený na prevenci specifických poruch učení. Účastní se odborných přednášek MUDr. Josefa Jonáše a snaží se převést získané poznatky do praxe. Pořádá přednášky pro rodiče v oblasti dopadu stravy a pohybu na rozvoj mozku. Spolupracuje na přípravě materiálů výuky anglického jazyka pro mateřské školy s využitím prvků NTC metody.

NTC metodu rozvíjíme ve spolupráci s MENSA ČR, pravidelnými školeními, účastmi na MENSA konferencích a sdílením nových poznatků a zkušeností. NTC metoda spočívá v rozvoji celkové osobnosti dítěte. PONNY NTC metoda zahrnuje cvičení (gymnastika, tenis, plavání), oční cviky, rozvoj logického a abstraktního formou práce na projektech, práce s vlajkami a dalšími symboly, řešením hádanek a hraní logických her.

Velmi si vážíme spolupráce s asociací metodiků AMATE (Association of Teacher Educators), jejichž školení a kurzy jsou pro nás především motivací nebát se věci dělat jinak než většina ostatních.