Mezinárodní spolupráce

PONNY KIDS mateřská škola navázala v prosinci 2022 dlouhodobou mezinárodní spolupráci s několika zahraničními partnery. Cílem této spolupráce je sdílení zkušeností on-line i osobně, navázání přátelských vztahů, seznámení se s kulturou a mentalitou jiné země, učit děti morálním hodnotám a vzájemnému respektu.

Těšíme se na společné projekty, které nám i dětem přinesou nové zkušenosti a určitě i hodně zábavy a radosti.

FRANCIE

Mateřská a základní škola
École européenne de Strasbourg
2, rue Peter Schwarber - CS 60014
67000 STRASBOURG CEDEX
+33 (0)3 88 34 82 20
ecole.europeenne@ac-strasbourg.fr

Logo

Projekt pro rok 2023 – Sdílení kultury a jazyka formou písní a říkanek

Toto partnerství mezi dvěma mateřskými školami z různých zemí má za cíl učinit první krok ke sdílení kulturních a jazykových zkušeností mezi žáky i učiteli.

 

SLOVENSKO

Mateřská škola FOJSTVO
Fojstvto 1253, Raková
Slovenská republika
https://www.msrakova.sk

Projekt pro rok 2023 – Sdílení tradic a svátků

Děti poznávají nejen tradice a svátky své země, ale také nahlédnou, jaké tradice slaví naši sousedé na Slovensku.